Elteros projektai

AUTOMATIKOS
KOMPLEKSINIAI SPRENDIMAI
Atsisiųsti aprašymą pdf formatu Atsisiųsti PDF formate

1. Paskirtis

Elektrinių šildytuvų galios reguliatorius ELVA SV40-3 (toliau reguliatorius) su dviejų papildomų pakopų valdymu skirtas elektrinių šildytuvų kaitinimo galios reguliavimui. Gali būti valdomas išoriniu signalu arba dirbti autonomiškai su prijungtu temperatūros davikliu. Reguliatorius skirtas montuoti automatikos skyde.

2. Techniniai duomenys

 • Didžiausia reguliuojama srovė 36A/fazei (Y arba Δ);
 • Mažiausia reguliuojama srovė 1A/fazei (Y arba Δ);
 • Didžiausia reguliuojama kintama įtampa 3-fazės 400V, 50/60Hz;
 • Papildomų šildytuvo pakopų valdymas 2 pakopos;
 •  Didžiausia reguliuojama galia:
  • pagrindinė reguliuojama pakopa 25kW, kai 3x380V;
  • su 2 papildomomis pakopomis 70kW, kai 3x380V, kai Pp1=Pp2;
 • Maitinimo įtampa 220V ±10%, 50Hz;
 • Išskiriama šiluma 70 W, esant didžiausiai srovei;
 • Aplinkos oro temperatūra veikimo metu (0…35)°C;
 • Didžiausia oro santykinė drėgmė 90%, be kondensacijos;
 • Saugojimo aplinkos temperatūra (-20…+70)°C;
 • Matmenys (aukštis x plotis x storis) (260x170x115) mm;
 • Saugumo klasė IP20.

3. Valdymas ir parametrai

 • Reguliavimo režimai:
  • autonominis  -  pagal temperatūros daviklį;
  • išorinis  -  pagal nuolatinę įtampą (0…10)V arba (10…0)V;
 • Reguliavimo būdai:
  • proporcinis-integrinis  -  proporcinė konstanta 20°C, integrinė konstanta  5 min;
  • proporcinis  -  proporcinė konstanta  2°C;
 • Reguliuojantis daviklis ortakyje  -  TG-K330 (REGIN firmos), (0…30)°C;
 • Reguliuojantis daviklis patalpoje  -  TG-R530 (REGIN firmos), (0…30)°C;
 • Ribojantis daviklis ortakyje  -  TG-K360 (REGIN firmos), (0…60)°C;
 • Išorinis reguliavimo leidimas  -  užtrumpintas kontaktas;
 • Temperatūros pažeminimas  -  2°C arba 4°C nuo nustatytos T (naktinis režimas)

4. Nustatomi reguliavimo parametrai

 • Palaikomosios temperatūros T vertės nustatymo ruožas:  (0…30)°C;
 • Temperatūros T vertės išorinio pareguliavimo ruožas:  ±5°C nuo nustatytos;
 • Mažiausios temperatūros Tmin vertės nustatymo ruožas:  (0…30)°C;
 • Didžiausios temperatūros Tmax vertės nustatymo ruožas:  (20…50)°C;
 • Reguliavimo periodo CIKLAS vertės nustatymo ruožas:  (5…65) s;

5. Režimų ir parametrų nustatymas perjungikliais

1.   – Išj.: vidinis reguliavimo režimas;

- Įj.:  išorinis reguliavimo režimas;

2.  – Išj.: išorinio reguliavimo signalas (0…10)V;

- Įj.:  išorinio reguliavimo signalas (10…0)V;

3.  – Išj.: P- proporcinis reguliavimas;

- Įj.:  PI- proporcinis-integrinis reguliavimas;

4.  – Išj.: mažiausios temperatūros Tmin ribojimas išjungtas;

- Įj.: mažiausios temperatūros Tmin ribojimas įjungtas ;

5.  – Išj.: didžiausios temperatūros Tmax ribojimas išjungtas;

- Įj.: didžiausios temperatūros Tmax ribojimas įjungtas ;

6.  – Išj.: viena papildoma šildytuvo pakopa;

- Įj.:  dvi papildomos šildytuvo pakopos;

7.  – Išj.: temperatūros T vertės išorinis pareguliavimas neprijungtas;

- Įj.: temperatūros T vertės išorinis pareguliavimas prijungtas;

8.  – Išj.: temperatūros T vertės sumažinimas 4°C (“naktinis režimas”);

- Įj.:  temperatūros T vertės sumažinimas 2°C (“naktinis režimas”);

6. Šviesinė indikacija

 • maitinimas (I);
 • avarija (AV);
 • temperatūros mažinimas (↓) arba didinimas (↑) (autonominiu režimu);
 • šildytuvo reguliuojama pakopa (R);
 • šildytuvo pirmoji papildoma pakopa (I);
 • šildytuvo antroji papildoma pakopa (II).

7. Bendrieji veikimo principai

Reguliatorius elektrinio šildytuvo kaitinimo galią reguliuoja keičiant šildytuvo elektros srovės įjungimo ir išjungimo laiko santykį per nustatytą ciklo trukmę. Pavyzdžiui, jei nustatytas kaitinimo galios reguliavimo ciklas 40 sek. (rankenėlė CIKLAS), tai 50% galia gaunama, kai šildytuvo elektros srovė įjungta 20 sek. ir išjungta 20 sek.

Reguliatoriuje šildytuvo elektros srovės įjungimui ir išjungimui naudojamas puslaidininkinis elementas (simistorius), kuris neturi mechaninių judamųjų dalių, todėl junginėjimas gali vykti pakankamai dažnai ir neribotą skaičių kartų. Be to, nesukelia trikdžių elektros tinkle, nes apkrova įjungiama tuo metu, kai kintamos įtampos fazė yra ties 0 laipsnių.

7.1. Autonominis reguliavimo režimas

Autonominiu režimu (perjungiklio 1 svirtelė padėtyje ”išjungta”) reguliatorius pats apskaičiuoja reikalingą šildymo galią nustatytai temperatūrai palaikyti priklausomai nuo temperatūros oro tiekimo ortakyje arba patalpoje.

Palaikomosios oro temperatūros vertę nustatyti potenciometru T.

Temperatūros reguliavimo būdą (proporcinis-integrinis ar proporcinis) nustatyti perjungikliu 3.

Proporcinį- integrinį temperatūros reguliavimą naudoti, kai palaikoma pastovi oro temperatūra tiekimo ortakyje. Proporcinį temperatūros reguliavimą naudoti, kai šildymo galia reguliuojama pagal temperatūros daviklį patalpoje.

Indikacinės lemputės T↑ ir T↓ šviečia tuo metu, kai reguliatorius atitinkamai didina arba mažina temperatūrą atžvilgiu nustatytos.

Reguliatoriui dirbant šiuo režimu, galioja temperatūros ribojimo, pažeminimo ir papildomų pakopų valdymo funkcijos (žr. žemiau).

7.2. Išorinis temperatūros pareguliavimas

Išoriniam temperatūros T vertės pareguliavimui ±5 °C nuo nustatytos reguliatoriaus panelėje prijungti 10 kΩ potenciometrą (žr. prijungimo schemą) ir perjungiklio 7 svirtelę – į padėtį “įjungta”.

7.3. Išorinis reguliavimo režimas

Išorinio reguliavimo režimu (perjungiklio 1 svirtelė padėtyje ”įjungta”) šildymo galia yra tiesiškai proporcinga išorinei reguliavimo signalo įtampos vertei.

Išorinio reguliavimo šaltinį (temperatūros reguliatorius arba nuolatinės įtampos šaltinis) prijungti prie reguliatoriaus 8, 9 gnybtų (žr. prijungimo schemą). Išorinio reguliavimo šaltinio išėjimo ir reguliatoriaus įėjimo poliai turi sutapti.

Kai išorinio reguliavimo signalas yra (0…10) V (perjungiklio 2 svirtelė padėtyje ”išjungta”), tada didėjant reguliavimo signalo įtampai didėja šildymo galia (tiesioginis reguliavimas).

Kai išorinio reguliavimo signalas yra (10…0) V (perjungiklio 2 svirtelė padėtyje ”įjungta”), tada didėjant reguliavimo signalo įtampai mažėja šildymo galia (atvirkštinis reguliavimas).

Reguliatoriui dirbant šiuo režimu galioja temperatūros ribojimo, pažeminimo ir papildomų pakopų valdymo funkcijos (žr. žemiau).

7.4. Temperatūros ribojimas

Tiekiamo oro temperatūrai apriboti, reikia prijungti temperatūros ribojimo daviklį (žr. prijungimo schemą), kuris montuojamas ortakyje už šildytuvo. Tai aktualu, kai reguliavimo temperatūros daviklis yra patalpoje arba toli nuo šildytuvo.

Mažiausios tiekiamos oro temperatūros vertės Tmin apribojimui perjungiklio 4 svirtelę-į padėtį ”įjungta”. Mažiausios temperatūros ribojimo vertę nustatyti potenciometru Tmin.

Didžiausios tiekiamos oro temperatūros vertės Tmax apribojimui perjungiklio 5 svirtelę-į padėtį ”išjungta”. Didžiausios temperatūros ribojimo vertę nustatyti potenciometru Tmax.

7.5. Temperatūros pažeminimas

Tiekiamo oro temperatūros vertė gali būti automatiškai sumažinta (“naktinis režimas”) nuo nustatytos T vertės 2 °C (perjungiklis 8 -“įjungta”) arba 4 °C (perjungiklis 8 -“išjungta”), užtrumpinus reguliatoriaus prijungimo gnybtus 11 ir 12 (tai gali atlikti laikrodinė relė).

7.6. Papildomų pakopų valdymas

Kai vienos reguliuojamos pakopos šildymo galios neužtenka, galima prijungti iki dviejų pakopų su pastovia šildymo galia. Papildomų pakopų kiekį nustatyti perjungikliu 6:

padėtyje ”išjungta” – 1 pakopa,

padėtyje ”įjungta” – 2 pakopos.

Pirmosios papildomos pakopos galia turi būti (10…15)% mažesnė už reguliuojamos pakopos galią. Antrosios papildomos pakopos galia turi būti ne didesnė už pirmosios papildomos pakopos galią.

Kai reguliuojamos šildytuvo pakopos galia viršija 98% visos galios ilgiau, kaip 2 min., reguliatorius įjungia pirmąją papildomą šildytuvo pakopą. Jei ir po to reguliuojamos šildytuvo pakopos galia nemažėja, tai po 2 min. reguliatorius įjungia antrąją papildomą šildytuvo pakopą.

Ir atvirkščiai, kai reguliuojamos pakopos galia ilgiau, kaip dvi minutes neviršija 2% jos visos galios, reguliatorius išjungia antrąją papildomą šildytuvo pakopą ir t.t.

7.7. Reguliavimo leidimas

Reguliatorius turi reguliavimo leidimo gnybtus 10 ir 11 (žr. prijungimo schemą), kurie reguliavimo metu turi būti užtrumpinti.

Tai gali būti oro srauto arba slėgio skirtumo jungiklio kontaktai, kurie užtrumpina leidimo gnybtus, kai sukasi ventiliatorius ortakyje sudarydamas oro srautą.

7.8. Avarija

Indikacinė lemputė AVARIJA šviečia šiais atvejais:

 • neprijungtas arba trumpina reguliuojantis temperatūros daviklis;
 • neprijungtas arba trumpina ribojantis temperatūros daviklis (jei naudojamas);
 • neužtrumpinti reguliavimo leidimo gnybtai;
 • sutrikimai reguliatoriuje;

Šiais atvejais reguliatorius nereguliuoja ir išjungia šildytuvo maitinimo įtampą.


GAMINIŲ KATALOGAS KAINORAŠTIS
valdikliai keitikliai reguliatoriai relės kita