Elteros projektai

AUTOMATIKOS
KOMPLEKSINIAI SPRENDIMAI
UAB „ELTEROS PROJEKTAI“ KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA
 
MŪSŲ VEIKLOS PAGRINDINIAI TIKSLAI:
 
Būti geriausiais ir patikimiausiais partneriais automatikos projektavimo, gamybos ir diegimo srityse.

 
MŪSŲ VEIKLOS PRINCIPAI:
Požiūris į klientą:
·  Orientuojamės į klientų esamus ir būsimus poreikius. Siekiame ilgalaikio bendradarbiavimo, paremto tarpusavio pasitikėjimu ir partneryste.
·  Įsipareigojame laikytis prisiimtų įsipareigojimų klientams ir mūsų veiklai taikomų teisinių ir kitų normatyvinių reikalavimų.
·  Siūlome automatikos sprendimus ir produktus, leidžiančius suderinti klientų poreikius su jų galimybėmis.
·  Su klientais mes bendradarbiaujame pagal principą - laimėkime kartu!
 
Požiūris į save ir partnerius:
·  Siekiame aiškiai apibrėžti darbuotojų įgaliojimus ir atsakomybę, kuo geriau panaudoti darbuotojų sugebėjimus įmonės veikloje.
·  Nuolat keliame darbuotojų kvalifikaciją, atsižvelgdami į paskutinius rinkos reikalavimus bei technikos ir technologijų pažangą.
·  Žiūrime į savo darbuotojus, tiekėjus ir subrangovus kaip į partnerius įgyvendinant kokybės ir aplinkos apsaugos tikslus.
 
Požiūris į švarią aplinką:
·  Siekiame nuolat mažinti įmonės neigiamą poveikį gamtai didinant taršos prevencijos priemonių veiksmingumą.
·  Laikomės teisinių ir kitų normatyvinių reikalavimų atliekų rūšiavimui ir utilizavimui. Geriname atliekų tvarkymą.
·  Siekiame išugdyti darbuotojų atsakomybę ir supratimą apie aplinkos apsaugą ir išteklių tausojimą ne tik kaip bendrą įmonės, bet ir kaip asmeninę pareigą.
 
Požiūris į veiklos tobulinimą:
·  Siekdami patenkinti klientų poreikius ir lūkesčius įdiegėme integruotą kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą. Siekiame, kad ji atitiktų LST EN ISO 14001:2015 ir LST EN ISO 9001:2015 standartų reikalavimus bei nuolatos tobuliname jos rezultatyvumą.
·  Siekiame darniai organizuoti komandinį darbą - kai kiekvienas darbuotojas suvokia savo funkcijų svarbą bendrame veiklos procese.
·  Sistemingai analizuojame savo veiklos rezultatus ir gerinimo galimybes. Įvertiname, ką įvykdėme, kur esame, kur būsime rytoj.
·  Siekiame būti kūrybiški ir pažangūs. Tobuliname įmonės vidaus procesus, pasitelkdami naujausias technologijas, atnaujindami techninę bazę, ieškodami naujų alternatyvių sprendimų.
·  Taikome sisteminį požiūrį į veiklos tobulinimą - vystome ir tobuliname visas veiklos sritis, nustatydami veiklos bei kokybės tikslus ir uždavinius padaliniams, periodiškai juos vertindami pagal pasiektus rezultatus.
 
 Direktorius Matas Mankevičius
 2021.08.09