Elteros projektai

AUTOMATIKOS
KOMPLEKSINIAI SPRENDIMAI
  UAB „Benco BENCO Baltic Engineering Company“ kartu su partneriu UAB „Elteros projektai“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą, skirtą universalios energetinių sąnaudų valdymo sistemos prototipo sukūrimui
 

UAB “ Benco BENCO Baltic Engineering Company“  - tai daugiametę patirtį turinti specialistų komanda, savo veiklą plėtojanti Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse. Įmonė dirba telekomunikacijų bei inžinerinių projektų konsultavimo ir valdymo srityse. Savo klientams ji siūlo profesionalius, aukštą kokybę užtikrinančius sprendimus, kuriuos kuria, diegia ir aptarnauja,  siekiant efektyviai patenkinti savo klientų poreikius. UAB „Elteros projektai“ vykdo gamybos ir technologinių procesų bei statinių inžinerinių sistemų automatizavimą. Abi įmonės kartu bendradarbiaudamos įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą „Universalios energetinių sąnaudų valdymo sistemos prototipo sukūrimas“  Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-03-033 pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę „Intelektas LT“, kurios uždavinys padidinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje.  

Šio projekto metu siekiama sukurti universalią visų rūšių energijos sąnaudų apskaitos ir valdymo sistemą, skirtą pramonės įmonėms, nepriklausomai nuo pramonės šakos, gamybos būdo bei naudojamos energijos rūšies. Ši sistema leis sumažinti gamybos procese naudojamų energijos išteklių suvartojimą nuo 5 iki 25 proc. Projekto rezultatas – universali energetinių sąnaudų valdymo sistema su unikalia technine įranga - universaliu valdikliu, galinčiu apskaityti bet kokio gamintojo bet kokios rūšies energijos apskaitos prietaisą ir programinis paketas, skirtas vartotojo reikmėms. Sistema unikali tuo, kad galės pateikti vartotojui tikslią informaciją apie visų energijos rūšių suvartojimą bet kuriuo metu bet kuriame gamybos taške, identifikuoti neefektyviai naudojamus energijos šaltinius ir užtikrinti energijos taupymo proceso tęstinumą. Toks sprendimas svarbus Lietuvos ir ES mastu, nes didins įmonių konkurencingumą bei mažins šiltnamio efektą skatinančių dujų emisiją.

Projektas turės didelę įtaką abiejų jį įgyvendinančių įmonių verslumui: per 3 metus po projekto įgyvendinimo keliskart išaugs naujų IT produktų pardavimai, atsivers eksporto rinkos, ženkliai padidės išlaidos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veikloms, bus sukurtos ilgalaikės darbo vietos tyrėjams ir pagalbiniam personalui.

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 521.908  Lt parama.

Projekto įgyvendinimo trukmė 24 mėnesiai.

Projektą įgyvendina įmonių specialistai.

Daugiau informacijos apie pateikiama internete www.benco.lt  ir www.elpro.lt